Всичко от Цочо Бояджиев, Калин Янакиев, Георги Каприев, Влад